Jeżeli mają Państwo kredyt we frankach lub innej walucie i chcecie zbadać możliwości odfrankowienia takiego kredytu skontaktujcie się z naszą kancelarią

2021-03-04

Miało być przewalutowanie kredytów po atrakcyjnym dla frankowiczów kursie, potem – zwrot spreadów, a ostatni pomysł to specjalne dopłaty dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą. Jesteśmy przekonani, że w przypadku kredytów we frankach banki mają wiele na sumieniu. Frankowicz�w – os�b posiadaj�cych niesp�acony kredyt we frankach. Jeżeli mają Państwo kredyt we frankach lub innej walucie i chcecie zbadać możliwości odfrankowienia takiego kredytu skontaktujcie się z naszą kancelarią. Waluta, która miała być idealnym rozwiązaniem dla osób niemogących ubiegać się o kredyt złotówkowy, okazała się gwoździem do trumny dla większości kredytobiorców. Kredyt we frankach posiadał oprocentowanie 2%, co wydawało się bardzo korzystnym rozwiązaniem w porównaniu z oprocentowaniem na poziomie 6%, w przypadku kredytu zaciąganego w polskiej walucie. Nag�y wzrost kursu franka sprawi�, �e pojawi�y si� liczne g�osy protest�w i ��da� wobec r�nych instytucji, by te podj�y stosowne kroki, maj�ce na celu pom�c obywatelom posiadaj�cym kredyt we frankach. Niski kurs franka szwajcarskiego był swego czasu głównym powodem, dla którego wielu klientów polskich banków podejmowało decyzję, aby kredyt hipoteczny wziąć w obcej walucie. W umowach kredytowych chodzi przede wszystkim o zwrot otrzymanych i pobranych środków. Dlatego kredyt jest produktem, który trudno zdobyć. Klauzuli indeksacyjnej, co w rezultacie skutkuje ustaleniem, że kredyt hipoteczny od początku do końca jest udzielony w złotych polskich, przy zachowaniu pozostałych postanowień umownych. Odfrankowienie kredytu, bądź całkowite unieważnienie umowy, jak również o zwrot niesłusznie pobranych należności. Standardowo w banku musimy przedstawiać wieloraką dokumentację, by w końcu otrzymać pieniądze, przy czym często okazuje się, że kredyt jednak nie zostanie nam przyznany. Czy udało się przegonić czarne chmury, a kredyt we frankach znów stał się opłacalny? Kredyt to produkt finansowy, który może być udzielany tylko i wyłącznie przez banki. Opłacalność kredytu we frankach w porównaniu do kredytu w złotówkach jest większa, choć oczywiście ryzyko nadal występuje. Wzrost kursu franka względem polskiej złotówki pociągnął za sobą wzrost rat kredytów hipotecznych we frankach oraz zwiększenie zadłużenia wobec banku. Obecnie szansę zadłużenia we frankach szwajcarskich mają praktycznie tylko osoby, których dochód jest wyrażony w tej walucie. Osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, dziś czują się bezradne i z silnym niepokojem obserwują to, co dzieje się z frankiem. Kolejny projekt zakłada nowelizację mechanizmów w taki sposób, aby banki skłaniały się do większych ustępstw w rozmowach z klientami, którzy chcieliby polubownie zakończyć spór o kredyt. Jaką kancelarię polecacie do sprawy przeciwko bankowi za kredyt we frankach? Odfrankowienie kredytu powoduje, że kredytobiorca staje się niezależny od wahań franka szwajcarskiego, gdyż kredyt zmienia swój charakter z kredytu indeksowanego do waluty obcej na kredyt złotowy. Przypominamy, że pomoc dla frankowiczów jest realna, a osoby które posiadają kredyt we frankach mogą z naszą pomocą podjąć odpowiednie kroki, aby rozwiązać własne problemy. Dopiero wówczas można starać się odpowiedzieć na pytanie, czy kredyt we frankach to dobry pomysł na pozyskanie kapitału z zewnętrznego źródła. Pomys� rz�du na rozwi�zanie problem�w os�b posiadaj�cych kredyt hipoteczny we frankach, nie ka�demu przypad� do gustu. Odfrankowienie w uproszczeniu stanowi zatem przewalutowanie kredytu we frankach z mocą wsteczną (z datą wypłaty poszczególnych kwot kredytu).

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018